Skip to main content

Lås och dörrar

Att ha en rätt bestyckad dörr är en förutsättning för både tillgänglighet, inbrottsskydd och utrymning.

Våra Passersystem kopplas till elektriska lås och för att kunna garantera funktionen så tar vi oftast med dem i vår offert. Detta så att ni har en part när det gäller garantier m.m.

Vi hjälper er att hitta rätt lösning för just era behov.