Skip to main content

Miljöpolicy

HIGH Security AB erbjuder Försäljning, Installation och Service av Säkerhetssystem.
I vår verksamhet ska vi bedriva ett långsiktigt miljöarbete för att medverka till en hållbar samhällsutveckling med hänsyn till miljö och kommande generationer.
Vi ska aktivt arbeta för att minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet.
Detta gör vi genom att:

  • Samtliga medarbetare är medvetna om och följer gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga miljökrav som verksamheten berörs av.
  • Medarbetarna tar ansvar för att miljöpolicyn följs i det dagliga arbetet.
  • Vi använder material och arbetsmetoder som ger minskad miljöbelastning och underlättar återvinning.
  • Vi erbjuder våra kunder miljövänliga produkter och lösningar med minskad energiförbrukning och ökad livslängd.
  • Vi återanvänder material i så stor mån som möjligt och har en effektiv avfallshantering.
  • Arbete och inköp ska planeras och montörer ska samåka när det är möjligt för att effektivisera och undvika onödiga transporter.
  • Inköp ska i så stor mån som möjligt göras lokalt för att minska transporter och mängden avfall.
  • Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete.