Skip to main content

Bråk- och Överfallslarm

Den personliga tryggheten är kanske den allra viktigaste.

Ett Bråklarm kopplat till ert larmsystem gör att ni manuellt kan kalla på hjälp. Vid larm så sätter Vaktbolaget in rätt åtgärd.

Finns någon typ av hotbild så rekommenderar vi ett Överfallslarm med åtgärd av Polis.

Vi erbjuder även Personlarm med GPS-spårning för utsatta yrkesgrupper och personer.